ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

Quel est ce fruit ?

5 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Les fruits

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 8 χρόνια
Κανονικός

Connais-tu bien les fruits et légumes ?

10 θέματα
με Ameliecuisine
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Test de pâtisserie

10 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Harry Potter

7 θέματα
με RainerX
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 10 μήνας
Κανονικός

The Boulangery

7 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Vin du Jura ou de Bourgogne ?

5 θέματα
με France 3 Bourgogne
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 εβδομάδες
Κανονικός

La nourriture

5 θέματα
με cccc
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 10 μήνας
Δύσκολος

Les fruits #1

6 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Εύκολος

Les hamburgers du Macdo

11 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Le Rhum, le saviez-vous ?

5 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 6 χρόνια
Εύκολος

Les rayons du supermarché

6 θέματα
με Paul
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 9 μήνας
Δύσκολος

Êtes-vous fort en gastronomie ?

20 θέματα
με CDI74
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 χρόνια
Κανονικός

Logos des marques de fromage

6 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Gastronomie

14 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Le chocolat

6 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 7 μήνας
Δύσκολος

Cuisines régionales françaises

20 θέματα
με textone
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 9 μήνας
Δύσκολος

Cuisine du monde

10 θέματα
με textone
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

Nourriture

8 θέματα
με chlloe
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Εύκολος

Les bonbons

5 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Cuisine

23 θέματα
με Dlez