ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

Capitales

11 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 6 ώρες
Δύσκολος

Capitales du monde

10 θέματα
με Akramkh
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Εύκολος

Les Capitales Du Monde

10 θέματα
με Jeuxgeo
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Δύσκολος

Capitales du monde

7 θέματα
με SOSOFIA200
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 μήνας
Δύσκολος

Géographie

10 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 7 χρόνια
Δύσκολος

Les capitales du monde

10 θέματα
με leopard
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

Capitales

5 θέματα
με kindere
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Δύσκολος

Les capitales du monde

10 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Mais où sont toutes ces villes ? -1-

50 θέματα
με Daniii
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 εβδομάδες
Κανονικός

Les villes de France

8 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 μήνας
Δύσκολος

Geographie

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 3 χρόνια
Κανονικός

Drapeaux

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 χρόνια
Κανονικός

L'urbanisation du monde

13 θέματα
με M.Bourdin
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Comment s'appellent les habitants de la région cre...

10 θέματα
με DavidJSL
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 μήνας
Δύσκολος

Géographie

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 χρόνια
Κανονικός

Habiter une métropole - 6ème

27 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 5 μήνας
Δύσκολος

Pays

10 θέματα
με vike
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 3 ημέρες
Κανονικός

Départements français (1)

10 θέματα
με vike
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Le monde en Géographie (Expert)

30 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 χρόνια
Κανονικός

La forte croissance démographique et ses effets

11 θέματα
με M.Bourdin
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 μήνας
Δύσκολος

Les capitales

11 θέματα
με geoboy1747