ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 11 μήνας
Κανονικός

Türk Tarihi Genel Kültür

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 6 χρόνια
Κανονικός

3° - La première guerre mondiale

20 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Δύσκολος

L'Europe des Lumières

30 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 2 εβδομάδες
Δύσκολος

Histoire de France

10 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

6° - Homère et l'Odyssée

7 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Culture Générale Histoire #2

13 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

6° - L'Orient Ancien (1)

9 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 7 χρόνια
Κανονικός

L'Islam, 5ème

9 θέματα
με Six78
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Εύκολος

Le néolithique, une révolution pour l'humanité

18 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Δύσκολος

Osmanlı Tarih Bilgisi Ölçme

8 θέματα
με Emircan
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

6° - L'Orient Ancien (2)

11 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Εύκολος

Valeurs, principes et symboles de la République Fr...

24 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 7 χρόνια
Εύκολος

L'Islam

12 θέματα
με Wafaa
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Les temps forts de la révolution française

40 θέματα
με laprofdhistoire
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Δύσκολος

Histoire

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 χρόνια
Κανονικός

L'Europe de l'entre-deux-guerres

15 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 8 χρόνια
Δύσκολος

Histoire de France

20 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

4° - L'exercice des libertés en France

12 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Εύκολος

Les débuts de l'humanité et les premières migratio...

24 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

La seconde guerre mondiale niveau 3ème

8 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Εύκολος

Culture générale

10 θέματα
με didisteven
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Civils et militaires pendant la première guerre mo...

31 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Seconde Guerre Mondiale

9 θέματα
με lesfofollesdela2ndGM
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 8 χρόνια
Δύσκολος

Les grandes dates de l'Histoire

10 θέματα
με elodelu
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Les régimes totalitaires dans l'Europe de l'entre-...

32 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 χρόνια
Κανονικός

Paysans et seigneurs

13 θέματα
με valentino
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 9 μήνας
Δύσκολος

Les Rois de France

20 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 χρόνια
Κανονικός

3° - L'entre deux guerres en France

21 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

6° - Le monde grec: cités et colonies

11 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

Gençkemalistler

8 θέματα
με Gençkemalistler
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

L'Allemagne nazie

10 θέματα
με sparrow
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 6 χρόνια
Κανονικός

4° - Les Lumières

13 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Grand commerce et traites négrières au 18ème siècl...

21 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 6 χρόνια
Κανονικός

4° - Le Consulat et l'Empire

15 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Δύσκολος

La guerre 14-18

7 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Les débuts de L'Islam - Histoire, 5ème

20 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 6 χρόνια
Δύσκολος

3° - Régime stalinien

11 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 6 χρόνια
Κανονικός

3° - Régime nazi

11 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

La Révolution française

22 θέματα
με Cathlahaye
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Brevet blanc histoire

18 θέματα
με Gonzales