ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Culture Générale Histoire #2

13 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Δύσκολος

Histoire

10 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Δύσκολος

L'Europe des Lumières

30 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

Le néolithique, une révolution pour l'humanité

18 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 6 χρόνια
Εύκολος

L'Islam

12 θέματα
με Wafaa
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 7 ημέρες
Δύσκολος

Les Rois de France

20 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 χρόνια
Κανονικός

3° - La première guerre mondiale

20 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 ημέρες
Κανονικός

Cathédrales de France

10 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Εύκολος

Gençkemalistler

8 θέματα
με Gençkemalistler
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Εύκολος

Culture générale

10 θέματα
με didisteven
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 6 χρόνια
Κανονικός

L'Islam, 5ème

9 θέματα
με Six78
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 χρόνια
Εύκολος

El descubrimiento de América

15 θέματα
με Biscaespa
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 7 χρόνια
Δύσκολος

Histoire de France

20 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 2 χρόνια
Εύκολος

Les débuts de l'humanité et les premières migratio...

24 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 11 μήνας
Δύσκολος

Seconde Guerre Mondiale

9 θέματα
με lesfofollesdela2ndGM
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 3 χρόνια
Κανονικός

Grand commerce et traites négrières au 18ème siècl...

21 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 3 χρόνια
Κανονικός

Civils et militaires pendant la première guerre mo...

31 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 3 μήνας
Κανονικός

Puy du Fou

10 θέματα
με forzone
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Dieux romains

10 θέματα
με juju0911
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 4 χρόνια
Εύκολος

6° - Homère et l'Odyssée

7 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 8 χρόνια
Δύσκολος

Les grandes dates de l'Histoire

10 θέματα
με elodelu