ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 2 χρόνια
Κανονικός

Violetta 2

5 θέματα
με Greece
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Δύσκολος

Dragon ball z

5 θέματα
με nikosyolo
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Blind Test : 2016-2017

11 θέματα
με lenny37
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 μήνας
Εύκολος

Blind Test : Dessins animés

15 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Violetta

29 θέματα
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 5 μήνας
Δύσκολος

Blind Test : Rap français 2017

10 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 4 χρόνια
Κανονικός

Jeu des logos et des marques

10 θέματα
με A.T
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Εύκολος

Blind Test : Qui chante quoi ?

7 θέματα
με Carlas
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Blind Test : 2017

5 θέματα
με mae
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Εύκολος

Vrai ou faux (1)

5 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 12 μήνας
Εύκολος

Capitales

11 θέματα
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 3 χρόνια
Εύκολος

Blind Test : Disney

10 θέματα
με elodelu
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Blind Test : Rap français

5 θέματα
με bruh91
ΕΎΚΟΛΟΣ
εκεί 5 μήνας
Εύκολος

Disney

7 θέματα
με Mathis gamming
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 8 μήνας
Κανονικός

Blind Test

16 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 1 έτος
Κανονικός

Oui ou non (3)

14 θέματα
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Blind Test : Trouver les musiques

10 θέματα
με nathan bg
ΔΎΣΚΟΛΟΣ
εκεί 1 έτος
Δύσκολος

Disney

22 θέματα
με Thaelys
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Blind Test : Musique 2016/2017

10 θέματα
με Aemge
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 5 μήνας
Κανονικός

Blind Test : Manga opening

8 θέματα
με blubsico
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
εκεί 15 ώρες
Κανονικός

Masculin/Féminin

20 θέματα